Over 80.000 arbeidstimer!


Byggingen av Kastanjen har gått etter planen, og i august ble nøklene levert til beboerne. Det er blitt fuget og sparklet og spikret, og sommeren var hektisk på byggeplassen. Uteområdene har fått planter, lekeområde, benker og hengekøyer, det er anlagt gang- og sykkelveg ut mot Vangsvegen, og flyttebyråene kan komme med bilene sine. Alle systemer er testet, og alle forbefaringer er gjennomført. Nå starter hverdagen i Kastanjen - med lys i vinduene.

I løpet av byggeperioden er det lagt ned 80.000 arbeidstimer i Kastanjen. I tillegg kommer flere tusen timeverk for rådgivere, prosjekterende og alle andre som er direkte eller indirekte involvert i byggeprosjektet.

Kastanjen står på 240 peler som er blitt forankret i fjell. For å få arbeidet gjort måtte Betonmast Innlandet AS få inn den nest sterkeste krana i Hamar i arbeid på byggeplassen. I prosessen med byggingen er det gått med uendelige mengder betong og andre byggematerialer. I siste byggefase gikk det med:

  • 30 km med panelbord og spiler
  • 11 km med listverk
  • 20 km med fugemasse

Det er mange lokale krefter som har vært i sving på byggeplassen til Kastanjen. Hovedentreprenør Betonmast Innlandet AS tilstreber å bruke lokale underentreprenører fra Innlandet, blant andre Mathisen AS, Br. Melby AS, Opplandske Betongindustri AS, Ringsaker Vegg- og Takelementer AS samt GK Rør AS, for å nevne noen.

Kontakt oss